Mgr. Michal Joshua Frána

Mgr. Michal Joshua Frána fyzioterapeut

Mgr. Michal Joshua Frána fyzioterapeut

Fyzioterapeut, podiatr a lymfoterapeut

V současné době studuje na Lékařské fakultě UK v Plzni obor Ortopedie, již dříve absolvoval magisterské studium v oboru Fyzioterapie na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě a bakalářské studium, obor Fyzioterapie na FZS ZČU v Plzni. Díky tomuto zahraničnímu studiu v oboru fyzioterapie se setkává s odborníky např. : prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Brig.gen. MUDr. Pavol Maslík, PhD a dalšími.

Vzhledem k jeho internacionálnímu vzdělání a velké skupině vynikajících lektorů, se kterými má možnost spolupracovat a studovat, Vám může nabídnout účinnou terapii. Soustředím se především na komplexní přístup k Vám a Vašim obtížím. Lety ověřené metody doplňuje i moderními prvky z “dnešní fyzioterapie”. Své vzdělání průběžně prohlubuje a rozšiřuje na kurzech, seminářích a konferencích, kde se setkávám s Doc. Dr. Pavlem Kolářem, Ph.D., Doc. MUDr. Františkem Véle, CSc., Prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSc., Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc a mnoha dalšími.

 

Vlastním platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu  (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl.č.4/2010Sb.)

 

Vzdělání

 • (2015 – dosud) Doktorské studium (PhD.), Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni studijní obor Ortopedie.
  Disertační práce, téma: OVLIVNĚNÍ TLAKOVÝCH SIL APLIKACÍ DYNAMICKÉ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE U PLOCHÉ NOHY DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA. Státní zkouška z předmětů: zatím neupřesněno – neurčena komise

 

 • (2015 – dosud) Bakalářské studium, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, obor ortotik-protetik.

 

 • (2012 – 2014) Magisterské studium, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, obor fyzioterapie. Diplomová práce, téma: VYHODNOCENÍ AKTIVACE NOHY NA PROPRIOFOOT U DĚTÍ 7. – 9. TŘÍD. Státní zkouška: Kineziologie, Fyziatrie a Kinezioterapie.

 

 • (2008 – 2011) Bakalářské studium, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, obor fyzioterapie. Bakalářská práce, téma: Senzomotorická stimulace a její význam v léčbě po úrazech kolenního kloubu. Státní zkouška z předmětů: Vnitřní lékařství, Neurologie, Léčebná tělesná výchova, Chirurgie, Traumatologie, Ortopedie, Ortopedická protetika a Fyzioterapie.

 

Odborná praxe

 • V/2018- dosud) II. viceprezident České podiatrické společnosti
 • (VI/2013 – dosud) Fyzioterapeut v Golfové akademii Skopový (GAS) – praxe dospělí/děti s komplexní péčí pro hráče golfu vrcholové i amatérské úrovně.
 • (III/2013 – dosud) Majitel a zakladatel Polikliniky fyzioterapie, podiatrie a lymfoterapie, které obdrželo oprávnění zdravotního zařízení v roce 2014.
 • (I/2013 – dosud) Fyzioterapeut reprezentace ČSFu, Praha – praxe dospělí/děti s indikacemi jakou jsou např. hematomy, kontuze, blokády, sportovní zátěž – funkční poruchy pohybového aparátu.

 

 • VII/2017-VIII/2017) Fyzioterapeut pro Český olympijský výbor – The World Games 2017 , Wroclaw 
 • (III/2015 – VII/2018) Get Better Academy (GBA) – Mezinárodní basketbalová akademie – praxe junioři/muži externí spolupráce v oboru fyzioterapie a fyzikální terapie pro hráče vrcholové úrovně.
 • (IX/2013 -IX/2015) Fyzioterapeut ve SportsMed Consultation – praxe dospělí primárně s vrcholovými sportovci – fotbal (FC VIKTORIA PLZEŇ), hokej (HC ŠKODA PLZEŇ).
 • (VI/2011 – III/2013) Fyzioterapeut, Praha Monada Praxe dospělí/děti ambulantním oddělení, ortopedie, chirurgie, funkční poruchy pohybového aparátu, vadné držení těla, skoliosy a vertebroalgický syndrom.
 • (2009 – 2011) Soukromá rehabilitace, Plzeň – Třemošná Praxe dospělí/děti s diagnosou DMO, vadné držení těla, skoliosy, u dospělých – vertebroalgický syndrom, TEP, ortopedické a neurologické diagnózy.
 • (2008 – 2011) Praxe v plzeňských a pražských nemocnicích na oddělení ortopedie, neurologie, plastické chirurgie a interních nemocí pro děti i dospělé.

 

Publikační činnost, přednášky a rozhovory

 • FRÁNA, M. J.
  Od roku 2015 pravidelné rozhovory na téma fyzioterapie a podiatrie v tištěných i elektronických periodikách.
 • FRÁNA, M. J.
  Syndrom zmrzlého ramene
  Vydáno: 2014, Bauer Media, Pestrý svět, vol. 10, no. 17, s. 32-33, ISSN 1214-8253
 • FRÁNA, M. J.
  Běhejte, mládí vám pak neuteče!
  Vydáno: 2014, Bauer Media, Pestrý svět, vol. 10, no. 16, s. 32-33, ISSN 1214-8253
 • FRÁNA, M. J.
  Dynamické vyšetření plosky nohy v kickboxu
  Vydáno: 2014, Yangame Group, Kickboxing, vol. 1, no. 4, s. 62-63, ISSN 2336-1263
 • FRÁNA, M. J.
  Kinesiotaping II. díl
  Vydáno: 2014, Yangame Group, Kickboxing, vol. 1, no. 3, s. 60-62, ISSN 2336-1263
 • FRÁNA, M. J.
  Bránice a její funkce
  Vydáno: 2013, Yangame Group, Kickboxing, vol. 1, no. 2, s. 60-62, ISSN 2336-1263
 • FRÁNA, M. J.
  Kinesiotaping
  Vydáno: 2013, Yangame Group, Kickboxing, vol. 1, no. 1, s. 62-63, ISSN 2336-1263
 • FRÁNA, M. J.
  Odborné komentáře na portále lekarionline.cz
  od 2013 Pravidelné odpovědi v diskuzi na portále Lékaři online.

 

Členství v odborných společnostech

 • International Federation of Podiatrists
 • Česká podiatrická společnost
 • Společnost pro myoskeletální medicínu
 • Unie fyzioterapeutu České Republiky UNIFY ČR

 

Odborné kurzy, semináře

 • 2017 Sazka olympijský víceboj – Vstup do podiatrické problematiky – přednášející, Hostivice
 • 2017 Podiatrie v praxi, Paris
 • 2017 MedSport Sympozium, Mezinárodní podiatrická konference, Hradec Králové
 • 2017 Olympijská konference k ZOH 2018, Seč – Ústupky
 • 2017 Fyzioterapie v souvislostech, Praha
 • 2016 The World Podiatry Congress, Montreal 2016
 • 2016 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře ve sportu, část B
 • 2016 FIBO fyzioterapeutické prostředky a sport, Köln
 • 2015 Formthotics, Essential Sports Equipment- EXPERT PROGRAMME, Dr. C.M. Baycroft BSc. MD., Christchurch New Zeland
 • 2016 Screaning Golfové mládeže z pohledu fyzioterapie – garant, Skalica
 • 2015 Podiatrie, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno
 • 2015 PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2015 aneb JINÝ ÚHEL POHLEDU – aktivní ukázka fyzioterapie, Praha
 • 2015 Odborná individuální školení podiatrie MUDr. Miroslav Havrda, České podiatrické společnosti, Hradec Králové
 • 2015 Technická úprava podiatrických vložek, České podiatrické společnosti, Hradec Králové
 • 2015 Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, rozšiřující část základního kurzu II, Praha
 • 2015 Ucelená terapie ramene – teorie a praxe, Horní bříza
 • 2015 Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, rozšiřující část základního kurzu I, Praha
 • 2015 Tenzometrie v praxi, Preditest Praha
 • 2015 Manuální lymfodrenáž, certifikace MZ ČR k provádění terapie bez lékařského dohledu, Praha
 • 2015 Zápis osobnosti Michala J. Frány v Oxford Encyklopedii za obor fyzioterapie
 • 2014 Dynamic Neuromuscular Stabilization Certified Practitioner, Rehabilitation Prague School
 • 2014 Pohledy do neurologie- spasticita a možnosti jejího ovlivnění, Praha
 • 2014 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii, závěrečná část D
 • 2014 Emoce v algeziologické praxi, Praha
 • 2014 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii, část C
 • 2014 Advance Formthotic System Dr. Donatrlli USA
 • 2014 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii, část B
 • 2014 udělení Oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve zdravotním zařízení Josh Fyzio s.r.o.
 • 2013 Podiatrické minimum dle standardů České podiatrické společnosti, Hradec Králové
 • 2013 Pohledy do neurologie – Roztroušená skleroza
 • 2013 Keith Williams – metodika golfového tréninku, švih a nejnovější trendy, Praha
 • 2013 Pohledy do neurologie – Pyramidový a extrapyramidový systém, Praha
 • 2013 The Titleist Performance Institute (TPI) Level 1 Professional, Nizozemsko Amsterdam
 • 2013 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, aplikace diagonálních pohybů ve funkční rehabilitaci a kondičním tréninku, Praha
 • 2013 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii, část A
 • 2012 Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů, Praha
 • 2012 Fyzioterapeutické přístupy reflexní lokomoce dle Vojty x Bobath koncept, Praha
 • 2012 Komplexní terapie bederní páteře, Praha
 • 2012 Fyzioterapie u dětí s LMD, Praha
 • 2012 Senzomotorická stimulace a stabilizace postury, Praha
 • 2012 Komplexní terapie krční páteře, Praha
 • 2012 Viscerovertebrální vztahy a jejich vliv na stabilizaci páteře, Praha
 • 2012 Propriofoot concept ®, Praha – Čelákovice
 • 2012 Odborná mezinárodní konference u příležitosti 20. výročí založení soukromé Kliniky komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, spol. s.r.o., Praha
 • 2012 Komplexní terapie ramene, Praha
 • 2012 Komprehenzivní rehabilitace u DMO – konference, Plzeň
 • 2011 Akupresura v systému celotělové akupunktury II., Praha
 • 2011 Reflexní terapie plosky nohy, Praha
 • 2011 Akupresura v systému celotělové akupunktury I., Praha
 • 2011 Diagnostika a terapie kolenního kloubu – konference, Plzeň
 • 2011 Fyzioterapie u dětí s LMD, Praha
 • 2011 Komplexní přístup k diagnostice a terapii nosných kloubů, Praha
 • 2011 Úvodní kurz v laseroterapii a pulzní magnetoterapii, Praha
 • 2011 Legislativa ve fyzioterapii – novinky, Praha
 • 2010 Kinezio-taping, Plzeň
 • 2010 Komprehenzivní rehabilitace po CMP – konference, Plzeň