Bc. Mya Tranová

Poliklinika fyzioteapie, podiatrie a lymfoterapie protetik a podiatr Bc. Mya Tranová

Protetik a podiatr

Promovala na Západočeské univerzitě v Plzni, při fakultě zdravotnických studií obor ortotik protetik v letech 2015 – 2018. V rámci studia měla možnost se zúčastnit množství odborných praxí v renomovaných protetických zařízeních (Otto Bock, Protetika Plzeň a mnoho dalších) včetně mezinárodních výstav a veletrhů protetiky. Úspěšně dokončila akreditovaný kurz v oboru podiatrie a výroby ortopedických vložek a stélek na který se připravovala na Poliklinice fyzioterapie, podiatrie a lymfoterapie pod vedením Mgr. Frány. Jako podiatr se zabývá zejména problematikou vrozených a získaných vad dolních končetin a patologií pohybu.

Vlastním platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu  (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl.č.4/2010Sb.)